Jesteś osobą, która mierzy się z problemem nietrzymania moczu i/lub kału lub ktoś z Twoich bliskich zmaga się ta z dolegliwością? Zastanawiasz się, jaki jest kod NFZ na pieluchomajtki, wkładki na nietrzymanie moczu, podkłady, cewniki i worki na mocz?
 
W tym artykule, na łamach bloga naszego internetowego sklepu medycznego, prezentujemy najważniejsze kody NFZ na pieluchomajtki, podkłady i wkładki na nietrzymanie moczu, a także kody NFZ na cewniki urologiczne, cewniki zewnętrzne, worki do zbiórki moczu oraz paski mocujące do worków do zbiórki moczu.
 
Sprawdź tabelę, która nie tylko wskazuje konkretne kody refundacji NFZ na wyroby chłonne, cewniki oraz worki na mocz - dowiesz się także, który lekarz posiada uprawnienia do wystawienia zlecenia, jaka jest kwota i limit refundacji, udział własny, kryteria przyznawania refundacji oraz okres użytkowania. Zapraszamy!

Cewniki urologiczne - kod NFZ P.94

Cewniki zewnętrzne - kod NFZ P.95

Cewniki jednorazowe urologiczne - kod NFZ P.96

Lp. (KOD)

Wyrób medyczny

Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Limit finansowania ze środków publicznych

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania

Kryteria przyznawania

Okres użytkowania

P.94.

Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk

Lekarz:

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

 

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

4 zł za sztukę

30%

choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych na prącie

raz na miesiąc

P.95.

Cewniki urologiczne do 4 sztuk lub w równowartości ich kosztu cewnik silikonowy

Lekarz:

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

 

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

4 zł za sztukę

30%

choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego

raz na miesiąc

P.96.

Cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie lub zamiennie cewniki jednorazowe urologiczne niepowlekane do 180 sztuk miesięcznie

Lekarz:

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

 

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

5,35 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych urologicznych hydrofilowych gotowych do użycia

 

2,60 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych urologicznych hydrofilowych aktywowanych wodą

 

0,80 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych urologicznych niepowlekanych

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 %

pacjenci do ukończenia 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego, z dysfunkcją neurogenną pęcherza moczowego lub nietrzymaniem moczu, lub zatrzymaniem moczu, lub przelewowym, refleksyjnym, naglącym nietrzymaniem moczu, lub niedoczynnością wypieracza, lub nadczynnością wypieracza, lub niedrożnością dróg moczowych, lub przeszkodą podpęcherzową, lub neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych

 

 

pacjenci powyżej 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego

raz na miesiąc

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Worki do zbiórki moczu lub urostomijne - kod NFZ P.97

Paski mocujące do worków do zbiórki moczu - kod NFZ P.98

Lp. (KOD)

Wyrób medyczny

Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Limit finansowania ze środków publicznych

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania

Kryteria przyznawania

Okres użytkowania

P.97.

Worki do zbiórki moczu z odpływem lub worki jednoczęściowe urostomijne (w przypadku nefrostomii) do 12 sztuk

Lekarz:

·       posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

·       posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

 

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

6,50 zł za sztukę – worek do zbiórki moczu 16 zł za sztukę – worek urostomijny

0%

choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomia

raz na miesiąc

P.98.

Paski mocujące do worków do zbiórki moczu 2 sztuki albo pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu 1 sztuka

Lekarz:

·       posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie nefrologii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

·       Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

 

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

25 zł za 2 sztuki pasków do worków do zbiórki moczu albo za 1 sztukę paska mocująco- -ochronnego do worków do zbiórki moczu

0%

choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomia

raz na 6 miesięcy

 

Pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkładki urologiczne - kod NFZ P.1OO, P. 101

Lp. (KOD)

Wyrób medyczny

Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Limit finansowania ze środków publicznych

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania

Kryteria przyznawania

Okres użytkowania

P.100

P.101

Pieluchomajtki lub pieluchy anatomiczne, lub majtki chłonne, lub podkłady, lub wkłady anatomiczne, lub wkładki urologiczne zamiennie do 90 sztuk miesięcznie; chłonność zgodna z normą ISO 11948

Lekarz

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

·       posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

·       posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

·       posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

·       posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

·      1 zł za sztukę – minimalna chłonność 450 g

 

·      1,7 zł za sztukę – minimalna chłonność 1.000 g w przypadku majtek chłonnych, 1.400 g w przypadku pieluch anatomicznych i pieluchomajtek

 

·      2,3 zł za sztukę – minimalna chłonność 1.400 g w przypadku majtek chłonnych, 2.500 g w przypadku pieluchomajtek

30%

P.100 choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych; powikłania po leczeniu chorób nowotworowych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 101

 

 

P.101 neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z następujących kryteriów: – głębokie upośledzenie umysłowe, – zespoły otępienne o różnej etiologii, – wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, – wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, – jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, – jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 100

raz na miesiąc

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Artykuł powstał na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Bezdech senny - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie choroby

Bezdech senny - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie choroby

Nadmierna senność w ciągu dnia czy poranny ból głowy to tylko niektóre z objawów bezdechu sennego. To choroba, w trakcie której chory doświadcza zatrzymania oddychania lub jego znacznego spłycenia... czytaj więcej
Kody NFZ na wyroby chłonne, cewniki i worki na mocz 2023/2024

Kody NFZ na wyroby chłonne, cewniki i worki na mocz 2023/2024

W tym artykule prezentujemy najważniejsze kody NFZ refundacji na pieluchomajtki, podkłady i wkładki na nietrzymanie moczu: kod NFZ P. 100 - refundacja wyrobów chłonnych dla pacjentów z chorobą nowotworową,... czytaj więcej
Pęcherz neurogenny - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Pęcherz neurogenny - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Zaburzenie oddawania moczu to dla wielu osób trudny i wstydliwy problem. Warto wiedzieć, na czym dokładnie polega nieprawidłowość zwana pęcherzem neurogennym i w jaki sposób można ją leczyć. Co to znaczy i... czytaj więcej
Żylaki – czym są? Przyczyny powstawania żylaków kończyn, objawy, leczenie i profilaktyka

Żylaki – czym są? Przyczyny powstawania żylaków kończyn, objawy, leczenie i profilaktyka

Czym objawia się choroba żylaków i jakie są powody powstawania żylaków kończyn? Poznaj aktualnie stosowane sposoby leczenia tego schorzenia i przekonaj się, czy laserowe leczenie żylaków i konieczność... czytaj więcej
Wszystkie treści przedstawione na stronie medyczny.store mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny i nie zastępują porady lekarskiej ani żadnej innej. Przed zastosowaniemjakichkolwiek porad z treści zamieszczonej w serwisie, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Artykuł zawiera reklamę i autopromocję.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.