Nadmierna senność w ciągu dnia czy poranny ból głowy to tylko niektóre z objawów bezdechu sennego. To choroba, w trakcie której chory doświadcza zatrzymania oddychania lub jego znacznego spłycenia wielokrotnie w ciągu godziny snu. Przyczyną bezdechu może być niedrożność w drogach oddechowych, spowodowana nieprawidłową budową anatomiczną nosa/gardła, choroby przewlekłe, nadwaga i otyłość, a także używki w postaci papierosów i alkoholu. Potwierdzone diagnozą rozpoznanie bezdechu sennego wymaga bezwzględnej terapii, ponieważ nieleczone może prowadzić do groźnych powikłań, między innymi nadciśnienia tętniczego, zawału serca, a nawet przyczyniać się do śmierci chorego.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem - dowiedz się, jakie są najskuteczniejsze sposoby leczenia bezdechu sennego i poznaj cenę aparatu CPAP wspierającego terapię. Zapraszamy!

Pamiętaj, że treści umieszczone w naszych poradnikach spełniają wyłącznie funkcję informacyjną i nie mogą być stosowane jako instrukcja obsługi jakichkolwiek wyrobów medycznych ani zastępować porady z lekarzem.

Czym jest obturacyjny bezdech senny?


Co to jest obturacyjny bezdech senny? Choroba znana jako obturacyjny bezdech senny, określana przez niektórych także jako OBS czy po prostu bezdech senny, to nic innego jak wielokrotne, powtarzające się zatrzymanie oddechu lub spłycenia oddychania w trakcie snu, które spowodowane jest najczęściej brakiem prawidłowego przepływu powietrza przez drogi oddechowe pacjenta na poziomie gardła/nosa przy zachowaniu wzmożonej pracy mięśni oddechowych.
 
Epizod bezdechu to sytuacja, gdy ustanie wentylacji płuc następuje na okres dłuższy niż 10 sekund - trwa nawet do kilkunastu sekund. Towarzyszy mu zazwyczaj spadek saturacji (natlenienia krwi) od 2 do nawet 4%.
 
Szacuje się, że choroba, jaką jest obturacyjny bezdech senny, dotyka 11 % wszystkich dorosłych mężczyzn w Polsce, oraz około 3,5% kobiet, natomiast przypadki bezdechu sennego u dzieci związane są najczęściej z przerostem migdałków i ustają po wyeliminowaniu tej przeszkody.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wyróżniamy trzy typy bezdechu:

  • obturacyjny bezdech senny, inaczej postać zaporowa (obwodowa – obturacyjna) - to najbardziej powszechna postać schorzenia, która obejmuje około 85% przypadków. Obturacyjny bezdech senny występuje w sytuacji, gdy dochodzi do cyklicznego zatrzymania przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe w trakcie snu. Jego powodem jest częściowe lub całkowite zamknięcie światła dróg oddechowych przez spadek napięcia mięśni gardła lub przeszkody natury anatomicznej

  • centralny bezdech senny, postać ośrodkowa - kiedy w czasie snu dochodzi do zatrzymania oddychania poprzez uszkodzenie lub dysfunkcję struktur mózgowych, odpowiedzialnych za proces oddychania, np. w wyniku powikłań po udarze, przewlekłej niewydolności serca czy zmian naczyniowych w mózgu, jednak dokładny mechanizm tego zaburzenia nie jest w pełni poznany

  • bezdech mieszany - kiedy u chorego w trakcie diagnozy rozpoznać można cechy centralnego i obturacyjnego bezdechu sennego

Objawy bezdechu sennego


Czym objawia się bezdech senny w ciągu nocy? Objawy bezdechu sennego występujące w trakcie snu to między innymi nieregularne chrapanie, spowodowane przez ograniczenie przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe, uczucie duszności i kołatanie serca. Choremu towarzyszy nadmierna potliwość, kaszel, może skarżyć się on także na niespokojny sen oraz zwiększoną potrzebę oddawania moczu w porze nocnej.
 
Zespół bezdechu sennego przekłada się także na funkcjonowanie chorego w ciągu dnia. Nagłe wybudzenia ze snu, wywołane przez spłycenie oddechu czy bezdechy, mogą powodować u chorego przewlekłe uczucie zmęczenia, uczucie niepokoju, poranne bóle głowy, odczuwa on także nadmierną senność w ciągu dnia nawet po wielu przespanych godzinach. Po nocy z epizodami zatrzymania oddychania, występującymi z powodu obturacyjnego bezdechu sennego, mogą pojawić się problemy z koncentracją w ciągu dnia, suchość w jamie ustnej. Rozdrażnienie spowodowane niewłaściwą regeneracją w czasie snu może powodować także liczne zaburzenia emocjonalne, wahania nastroju, osłabienie libido, a nawet prowadzić do wystąpienia przewlekłego obniżonego nastroju czy depresji.
 
Także refluks żołądkowo przełykowy jest bardzo powszechny u chorych z bezdechem sennym, a częstą przyczyną występowania tej pary schorzeń jest otyłość lub nadwaga.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Kto jest narażony na obturacyjny bezdech senny?


Jakie są przyczyny bezdechu sennego i od czego robi się bezdech? Jak wspomnieliśmy powyżej, najbardziej powszechną przyczyną obturacyjnego bezdechu sennego jest nieprawidłowa budowa anatomiczna w obrębie górnych dróg oddechowych. Taki stan wywołuje spadek napięcia mięśni i powoduje zapadanie się ścian gardła, co powoduje zwężenie lub całkowitą niedrożność w drogach oddechowych. Aby pokonać tę przeszkodę, wszystkie mięśnie oddechowe wykonują swoją pracę ze wzmożoną siłą, jednak nie przynosi to oczekiwanych rezultatów - przez epizody bezdechu widoczny jest spadek saturacji, czyli zmniejsza się zawartość tlenu we krwi, a rośnie poziom dwutlenku węgla, przyspiesza także praca serca (z tego powodu, częstym powikłaniem OBS jest nadciśnienie tętnicze).
 
Częstą przyczyną bezdechu jest także otyłość - wtedy może dojść do zwężenia górnych dróg oddechowych, co jest spowodowane nadmiernym uciskiem podskórnej warstwy tłuszczu na ściany gardła, co uniemożliwia właściwy przepływ powietrza i powoduje powstawanie bezdechu.

Przyczyny bezdechu w czasie snu

  • cechy anatomiczne: przerost migdałków podniebiennych, polipy; skrzywiona przegroda nosowa, inne wady nosa, które zaburzają oddychanie; a także wiotkie mięśnie podniebienia, nieprawidłowa budowa żuchwy
  • spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach, nadużywanie go (szczególnie w porze wieczornej)
  • palenie papierosów
  • niedoczynność tarczycy
  • otyłość i nadwaga
  • choroby przewlekłe

Kto diagnozuje i leczy bezdech senny?


Co robić gdy ma się bezdech? Należy udać się do lekarza, który skieruje pacjenta na pogłębioną diagnostykę schorzenia. Jaki lekarz zajmuje się leczeniem bezdechu sennego? Najpierw należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który po rozmowie podejmie decyzję, do jakiego specjalisty powinien skierować pacjenta w dalszej kolejności - może być to laryngolog, pulmonolog, neurolog lub inny specjalista wyznaczony przez internistę, np. ortodonta, który zaproponuje leczenie ortodontyczne. Czasami zaleci on wizytę u kilku specjalistów - interdyscyplinarny zespół ma największe szanse na wskazanie rzetelnej diagnozy i właściwego sposobu leczenia schorzenia, aby polepszyć komfort życia pacjenta zmagającego się z bezdechem sennym.

Diagnostyka bezdechu sennego


Jak sprawdzić czy mam bezdech? Rozpoczęcie diagnostyki często poprzedza przeprowadzenie u chorego specjalnie przygotowanej ankiety, w której samodzielnie ocenia on częstotliwość występowania zaburzeń oddychania w czasie snu oraz niepokojące objawy, które z powodu bezdechu obserwuje u siebie w ciągu dnia. Jednym z takich badań jest ankieta zwana skalą senności Epworth.
 
Specjalistyczne badania laryngologiczne, które następuje po szczegółowym wywiadzie, ma na celu wykluczenie lub potwierdzenie przeszkód anatomicznych, które tkwią w górnych drogach oddechowych i mogą być główną przyczyną choroby.
 
Po konsultacji laryngologicznej i wykluczeniu lub potwierdzeniu przeszkód anatomicznych w obszarze górnych dróg oddechowych , pacjent może być skierowany na dalszą diagnostykę schorzenia. Według wielu specjalistów, najdokładniejszym badaniem snu jest polisomnografia. W trakcie tego badania, które trwa całą noc, monitorowany jest zarówno przepływ powietrza przez drogi oddechowe, a także aktywność mózgu (EEG) i układu krążenia w czasie snu pacjenta. Rejestruje się nie tylko podstawowe parametry oddychania, ale także występujące chrapanie, ruchy klatki piersiowej i kończyn oraz bardzo istotny wskaźnik AHI, który świadczy o średniej liczbie bezdechów przypadających na 1 godzinę snu. Jego wyniki pozwalają ocenić stopień zaawansowania choroby, gdzie AHI=5 jest granicą normy.
 
Ze względu na ograniczoną dostępność badania i jego wysoki koszt, wykonuje się także badanie jakim jest poligrafia, w trakcie którego monitoruje się wymienione powyżej parametry poza monitorowaniem czynności mózgu (EEG). Co istotne, to badanie może być przeprowadzone nawet w zaciszu domowym.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Jak przebiega leczenie bezdechu sennego?


Jak leczyć bezdech senny? Pewne rozpoznanie choroby i wskazanie jej etiologii u danego pacjenta pozwala na dobór najlepszego sposobu leczenia. Jeśli wystąpienie bezdechu jest spowodowane wadą anatomiczną, terapię wspiera leczenie ortodontyczne, otolaryngologiczne czy ingerencja z zakresu chirurgii w przypadku konieczności przeprowadzenia plastyki przegrody nosa czy usunięcia migdałków podniebiennych. Jeśli przyczyną bezdechów jest nadmierna masa ciała, konieczna jest jej redukcja, a jeśli używki - rzucenie palenia i zrezygnowanie ze spożywania alkoholu. 

A jakie są domowe sposoby na leczenie bezdechu i jak spać przy bezdechu? U niektórych pacjentów pomocne może okazać się wymuszanie pozycji bocznej lub spanie na brzuchu - szczególnie, kiedy bezdech senny występuje, gdy śpiący przebywa w tzw. pozycji na wznak. Najskuteczniejszym znanym sposobem na leczenie bezdechu sennego jest zastosowanie protezy powietrznej np. w postaci aparatu CPAP, która wspomaga utrzymanie drożności dróg oddechowej.

Co pomaga na bezdech senny? Aparaty CPAP na leczenie bezdechu i spokojny sen


Chociaż bezdech senny jest bardzo uciążliwą chorobą, która niesie za sobą wiele przykrych konsekwencji, to warto wiedzieć, że z obturacyjnym bezdechem sennym można i warto walczyć. Jedną z najskuteczniejszych form terapii bezdechu jest zastosowanie specjalnej aparatury CPAP z maską, której celem jest utrzymanie otwartego światła dróg oddechowych poprzez wtłaczanie powietrza o stałej, dodatniej wartości i zapobieganie sytuacji, w której napięcie mięśni gardła ulega zbyt dużemu obniżeniu.
 
Zastosowanie terapii z protezą powietrzną przywraca prawidłową strukturę snu - utrzymana drożność dróg oddechowych pozwala choremu na lepszą regenerację, właściwe dotlenienie komórek, wspiera także funkcje autonomicznego układu nerwowego. Jakie jeszcze korzyści daje zastosowanie leczenia bezdechu aparatem CPAP z odpowiednio dobraną maską? Redukuje senność w ciągu dnia, zwiększa koncentrację i wydajność chorego w ciągu dnia, poprawia jego kondycję fizyczną (m.in. poprzez zwiększenie pojemności oddechowej).
 
Wdrożenie leczenia wpływa pozytywnie na układ sercowo-naczyniowy, regulując ciśnienie tętnicze i zaburzenia rytmu serca. Oddziałuje także na wiele innych ośrodków: pozwala zredukować wahania poziomu glukozy we krwi, insulinooporność, zapobiega rozwojowi cukrzycy. Wielu pacjentów potwierdza, że pierwsze efekty po wdrożeniu terapii z zastosowaniem aparatu na obturacyjny bezdech senny zauważało już po pierwszej nocy jego użytkowania.
 
Warto pamiętać, że parametry aparatu powinny być dobrane do konkretnego przypadku, a terapia prowadzona z tym ciśnieniem, którego wartość została dobrana przez lekarza po szczegółowym badaniu diagnostycznym. Nowoczesne aparaty do obturacyjnego bezdechu sennego nie tylko wspierają codzienny wysiłek pracy mięśni oddechowych, ale już po niedługim czasie od rozpoczęcia terapii redukują poranne bóle głowy i inne dolegliwości związane z obturacyjnym bezdechem sennym.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ile kosztuje aparat na bezdech senny? Refundacja NFZ


Koszt aparatu CPAP, który wspiera leczenie bezdechu sennego, waha się od dwóch do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Cena modelu uzależniona jest od stopnia zaawansowania zastosowanej w nim technologii. Jednak nie musisz mierzyć się z tym wydatkiem samodzielnie, ponieważ jako osoba ubezpieczona, możesz starać się o dofinansowanie NFZ na zakup aparatu CPAP.


Wystarczy udać się do specjalisty, który jest upoważniony do wystawiania wniosku. Refundacja aparatu do bezdechu sennego jest przyznawana raz na 5 lat. NFZ refunduje zakup aparatu CPAP w 90% do kwoty 2100 złotych, co daje rzeczywistą kwotę refundacji 1890zł w przypadku pacjentów dorosłych, oraz 100% do kwoty 2100 dla dzieci poniżej 18 roku życia (0% dopłaty własnej). W przypadku wyboru droższego aparatu, należy dopłacić różnicę samodzielnie.

Od 2023 roku refundacja NFZ pokrywa także maski do aparatów CPAP do maksymalnej kwoty 180zł (osoby dorosłe) lub 200zł (dzieci). W przypadku chęci zakupu maski lub aparatu CPAP, których cena przewyższa limit finansowania, należy dopłacić różnicę z własnej kieszeni.

Powikłania obturacyjnego bezdechu sennego


Obturacyjny bezdech senny to nie tylko bóle głowy. Ich konsekwencją jest niedotlenienie organizmu, co przyczynia się do powstania chorób związanymi z układem krążenia, takimi jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zastoinowa niewydolność serca, zaburzenia rytmu mięśnia sercowego, zawał serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy nawet udar mózgu. Do równie groźnych powikłań bezdechu sennego należy refluks żołądkowo-przełykowy, zaburzenia funkcji poznawczych i zaburzenia emocjonalne, zespoły metaboliczne, w tym cukrzyca typu 2.

Dlaczego warto leczyć epizody bezdechu sennego i czy bezdech senny może zabić?


Czy bezdech jest groźny? Niestety tak, więc jego bagatelizowanie może nieść ze sobą poważne konsekwencje, a nawet stać się przyczyną śmierci chorego - zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią. Jak wspomnieliśmy powyżej, bezdechy nocne powodują przewlekły stan niedotlenienia komórek, co znacząco pływa na rozwój chorób, które mogą mieć śmiertelne skutki - między innymi nadciśnienia tętniczego, zawału serca, udaru czy choroby niedokrwiennej serca. Rozdrażnienie i przewlekłe obniżenie nastroju spowodowane niewyspaniem może przyczyniać się także do występowania chorób psychicznych, nerwicy i ciężkiej depresji.


Jak bezdech może przyczynić się do śmierci w sposób pośredni? Obniżona koncentracja oraz nadmierna senność chorego, który posiada prawo jazdy i kieruje pojazdem, podnosi ryzyko wypadków komunikacyjnych z udziałem rozkojarzonego kierowcy, w których śmierć może ponieść nie tylko chory, ale także inni uczestnicy zdarzenia.

Jak już wspomnieliśmy, epizody bezdechu podczas snu wpływają nie tylko na problemy z koncentracją, ale także na samopoczucie osoby chorującej na obturacyjny bezdech senny, co może przekładać się na wiele aspektów jej życia. Wdrożenie leczenia obturacyjnego bezdechu sennego przynosi wiele pozytywnych skutków dla pacjenta, ale wpływa także na jego otoczenie.

Osoba w trakcie terapii może stać się znacznie bardziej wydajnym pracownikiem, chętniej uczestniczy w spotkaniach towarzyskich oraz wielu aktywnościach na świeżym powietrzu z członkami rodziny czy przyjaciółmi, co wpływa na polepszenie ich stosunków, pogłębienie więzi i podnosi komfort życia chorego. Domownicy, którzy zmagali się z głośnym chrapaniem bliskiej osoby również wykazują zadowolenie wdrożoną terapią, ponieważ poprawia się także ich komfort nocnego wypoczynku.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - przyczyny, objawy, leczenie i tlenoterapia

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest coraz powszechniejszym schorzeniem, które nieleczone może być groźne dla zdrowia chorego. W artykule przedstawimy m.in.: jakie są przyczyny i czym objawia się... czytaj więcej

Oparzenia - pierwsza pomoc. Zasady postępowania

Oparzenie to rodzaj rany, która powstaje w wyniku oddziaływania na ciało źródeł energii: wysokiej temperatury, prądu, substancji chemicznej czy promieni słonecznych. Może objąć skórę, drogi oddechowe lub... czytaj więcej

Pajączki na nogach - przyczyny, leczenie i zapobieganie pękniętym naczynkom

Pajączki na nogach to nie tylko defekt kosmetyczny, ale także sygnał mogący wskazywać na problemy zdrowotne. Czym są, jak powstają i o czym świadczą pajączki na nogach? Jak zlikwidować pajączki na nogach i... czytaj więcej
Bezdech senny - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie choroby

Bezdech senny - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie choroby

Nadmierna senność w ciągu dnia czy poranny ból głowy to tylko niektóre z objawów bezdechu sennego. To choroba, w trakcie której chory doświadcza zatrzymania oddychania lub jego znacznego spłycenia... czytaj więcej
Wszystkie treści przedstawione na stronie medyczny.store mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny i nie zastępują porady lekarskiej ani żadnej innej. Przed zastosowaniemjakichkolwiek porad z treści zamieszczonej w serwisie, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Artykuł zawiera reklamę i autopromocję.
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.