Czy refundacja worków stomijnych w 2023 będzie odbywała się na nowych zasadach? Na stronie internetowej biuletynu Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się ważna informacja, dotycząca dokumentu wprowadzającego zmiany w refundacji stomii. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie dnia 28.10.2022 otrzymał status skierowanie aktu do ogłoszenia. Oznacza to, że najprawdopodobniej już od 1 stycznia 2023 roku rozpoczną się zmiany w refundacji stomii, zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia już w lipcu tego roku. Najważniejsze zmiany to między innymi: zwiększony limit na worki stomijne i rozbicie sprzętu stomijnego na dwie odrębne kategorie refundacyjne: P.99 worki i płytki oraz kod P.141, obejmujący akcesoria i kosmetyki. Nie bez znaczenia pozostaje także utworzenie odrębnych kategorii dla pacjentów nowooperowanych (P.99.A, P.141.A), którym jednorazowo będą przysługiwały podwójne, zwiększone limity na worki stomijne i akcesoria. Zapraszamy do lektury!
 
Uwaga! Jeżeli w ostatecznej wersji rozporządzenia pojawią się jakiekolwiek zmiany, artykuł zostanie zaktualizowany.

Sprzęt stomijny - refundacja NFZ. Jak to wyglądało dotychczas?

Przypomnijmy, że dotychczasowe zasady refundacji sprzętu stomijnego, limity (ile worków stomijnych przysługuje na miesiąc) oraz poszczególne kody NFZ dotyczące różnych typów wyłonionych stomii opisaliśmy dla Państwa w artykule dostępnym pod niżej podanym linkiem. Obowiązują one bez zmian do ostatniego dnia grudnia 2022 roku.Czy worki stomijne są refundowane? Worki stomijne kod NFZ.

Jakie zmiany w refundacji sprzętu stomijnego od 1 stycznia 2023 roku?

W dokumencie przedstawiającym ocenę skutków regulacji (OSR) powyżej wspomnianego projektu rozporządzenia, wyszczególniono najważniejsze zmiany w refundacji stomii dla pacjentów. Specjalnie dla naszych czytelników, z dużym wyprzedzeniem podsumowaliśmy, jakie zmiany w refundacji stomii może przynieść 2023 rok. Prezentujemy podsumowanie najważniejszych ustaleń w przejrzystych podpunktach: 
 • Zwiększony limit na worki stomijne:  w kolostomii i ileostomii (innych stomii i przetok) do 450 zł, natomiast w urostomii do 530 zł - odpłatność pacjenta w kwocie do limitu wynosi 0%

 • Wprowadzono dwie kategorie zleceń na sprzęt stomijny:
  *kod P.99 będzie obejmował worki i płytki, worki do zbiórki moczu (urostomia) oraz wyroby do irygacji (kolostomia)

  *kod, P.141 obejmie różnorodne wyroby stomijne. Są to między innymi kosmetyki do pielęgnacji stomii, pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o  właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do  usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową).Limit kodu P.141 wynosi 120 zł i konieczne jest uiszczenie 20% dopłaty pacjenta, która wyniesie 24 złote lub więcej, jeśli przekroczy on limit refundacji.Dopłata 20% dotyczy również dzieci i osób z uprawieniami dodatkowymi 47DN, 47ZN, 47ZND
 • Wyszczególniono dwie nowe kategorie dla pacjentów nowooperowanych - P.99.A (worki i płytki stomijne, jednorazowa refundacja 900/1060 złotych) oraz P.141.A (akcesoria i kosmetyki, jednorazowa refundacja 240 złotych), które pozwalają na zrealizowanie zlecenia na sprzęt stomijny w podwojonym limicie. Procedura wystawienie jednorazowego, jednomiesięcznego zlecenia dla pacjenta bezpośrednio po zabiegu wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki ma ułatwić mu adaptację do życia ze stomią i dać możliwość wypróbowania produktów stomijnych różnych producentów w celu najlepszego, indywidualnego dopasowania. 

Ważne - po realizacji pierwszego zlecenia (jednomiesięcznego z podwójnym limitem P.99.A oraz P.141.A) pacjent dokonuje wyboru najlepiej dopasowanego sprzętu do wyłonionej u niego stomii. Zlecenie jest wystawiany wyłącznie raz, jako pierwsze po operacji wyłonienia przetoki. Po upływie miesiąca, pacjent samodzielnie wybiera sklep medyczny, który posiada w swojej ofercie wybrany przez niego asortyment i realizuje kolejne zlecenia opatrzone "zwykłym" kodem, czyli P.99 oraz P.141

Dodatkowo:

 • Zlikwidowano zapis o 90 sztukach - obowiązuje refundacja "do limitu", czyli od pacjenta i ceny wybranego przez niego sprzętu stomijnego będzie zależała liczba refundowanych worków stomijnych na 1 miesiąc
 • Zmieniono zasady przepisywania zleceń, w tym system wyliczeń limitu 47ZN - wystawiający zlecenie będzie zlecał ryczałt lub jego część lub jego wielokrotność w przypadku pacjentów z  47ZN, 47ZND, 47DN.
 • Skrócono możliwość kontynuacji zlecenia przez pielęgniarkę lub położną do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej, co wiąże się z potrzebą weryfikacji typu wyrobów i ich dostosowania do potrzeb pacjenta - dotyczy P.99 oraz P.141.
 • Zmieniony został także podstawowy wyrób w kategorii P.98 - są to teraz paski albo pas do mocowania worków do zbiórki moczu
 • W kategorii z kodem P.97, ujednolicono i zmieniono zasady refundacji worków do zbiórki moczu - dodano worki urostomijne dla pacjentów z nefrostomią.
 • Do listy osób posiadających uprawnieninia do wystawienia zleceń na sprzęt stomijny dodano lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a także w dziedzinie rehabilitacji.

Co oznaczają powyższe zmiany w refundacji sprzętu stomijnego?

Dla pacjentów z wyłonioną już stomią korzystających z refundacji NFZ, najistotniejszą kwestią będą zapewne zwiększone limity na worki stomijne. Warto jednak uświadomić sobie, że koniecznym będzie przyzwyczajenie się do zmian w realizacji wniosków na zaopatrzenie stomijne oraz nauczenie się nowych kodów refundacji NFZ na stomię, które - jeśli ustawa wejdzie w życie w aktualnej formie -  będą prezentowały się następująco:
 
 1. P.99 - w kwocie do limitu 0% dopłaty pacjenta
Obejmuje: Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia).
Kwota refundacji:
 • 450 zł - stomia na jelicie grubym (kolostomia); stomia na jelicie cienkim (ileostomia); inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii);
 • 530 zł - stomia na układzie moczowym (urostomia);
 1. P.99.A - jednorazowe dla pacjentów z nowo wyłonioną stomią, w kwocie do limitu 0% dopłaty pacjenta
Obejmuje: Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia).
Kwota refundacji:
 • 900 zł - nowo wyłoniona stomia na jelicie grubym (kolostomia); nowo wyłoniona stomia na jelicie cienkim (ileostomia); nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii);
 • 1060 zł - nowo wyłoniona stomia na układzie moczowym (urostomia);
 1. P.141 -  w kwocie do limitu 20% dopłaty pacjenta
  Obejmuje: Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)
Kwota refundacji: 120 złotych - 1 raz na miesiąc z dopłatą pacjenta 20%
Dotyczy: stomia na jelicie cienkim (ileostomia); stomia na jelicie grubym (kolostomia); stomia na układzie moczowym (urostomia); inne przetoki i stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii);
 1. P.141.A -  dla pacjentów z nowo wyłonioną stomią, w kwocie do limitu 20% dopłaty pacjenta
Obejmuje: wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową).
Kwota refundacji: 240 złotych - jednorazowo, dopłata pacjenta 20%
Dotyczy: nowo wyłoniona stomia na jelicie grubym (kolostomia); nowo wyłoniona stomia na jelicie cienkim (ileostomia); nowo wyłoniona stomia na układzie moczowym (urostomia); nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii); zlecenie może być wystawione tylko raz – jako pierwsze zlecenie po operacji wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki (dotyczy tej samej stomii lub przetoki);
 1. P.97 - worki do zbiórki moczu z odpływem lub zamiennie worki jednoczęściowe urostomijne w przypadku nefrostomii do 12 sztuk, „6,50 zł za sztukę – worek do zbiórki moczu, 16 zł za sztukę – worek urostomijny”
 2. P.98 - Paski mocujące do worków do zbiórki moczu 2 sztuki albo pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu 1 sztuka, ,,25 zł za 2 sztuki pasków do worków do zbiórki moczu albo za 1 sztukę paska mocująco-ochronnego do worków do zbiórki moczu - przysługuje raz na 6 miesięcy”

Zrealizuj swój wniosek na sprzęt stomijny w naszym sklepie medycznym - bogaty wybór i niskie ceny!

Co oczywiste, powodem zmian w refundacji stomii było zwiększenie limitu na worki stomijne oraz wyłonienie odrębnych kategorii: oddzielnie realizowane będą zlecenia na worki stomijne opatrzone kodem p.99 oraz kosmetyki do pielęgnacji stomii z kodem p.141. Ogromnym udogodnieniem jest pojawienie się zleceń z podwójnym limitem. Utworzenie nowego, jednorazowego i jednomiesięcznego wniosku skłoni pacjenta do wyboru miejsca ze znacznie większą ofertą produktów różnych producentów, co pozwoli mu na dopasowanie rozwiązań, które staną się rzeczywistą odpowiedzią na jego zapotrzebowanie i dopasują się do wyłonionej u niego przetoki.

 
Ma to zapobiec sytuacjom, w których nowo operowany pacjent po wyłonieniu stomii rozpoczynał realizację wniosku w placówce, która mogła dostarczać mu sprzęt medyczny wyłącznie jednej marki.
 

Dlaczego warto wybrać nasz sklep medyczny do realizacji zlecenia na sprzęt stomijny?

 • Konkurencyjne ceny worków stomijnych, płytek i kosmetyków - wiemy, jak istotna jest cena woreczków stomijnych dla każdego z naszych klientów. Dzięki wieloletniej współpracy z wiodącymi producentami, staramy się zaproponować Państwu jedne z najniższych cen na zaopatrzenie stomijne
 • Bogaty asortyment z możliwością wprowadzenia pożądanego produktu - jeśli poszukują Państwo jakiegoś produktu, a nie ma go na naszej stronie - prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby właśnie dla Państwa wprowadzić go do naszej oferty
 • Nieustannie rosnąca oferta produktów - wychodząc naprzeciw wszystkim, którzy pragną skompletować swoje zlecenie na sprzęt stomijny uwzględniając produkty różnych producentów, jako sklep Medyczny Store nieustannie rozszerzamy naszą ofertę w nowe produkty wiodących producentów worków stomijnych i kosmetyków: Convatec, Welland Medical, Tytex, Salts oraz wiele innych
 • Stały kontakt z pracownikami sklepu medycznego - jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące produktów stomijnych lub realizacji wniosków na zaopatrzenie stomijnych z refundacją NFZ, chętnie udzielimy porady. Zapraszamy do kontaktu!
Mastektomia - rodzaje, wskazania, powikłania i rekonwalescencja

Mastektomia - rodzaje, wskazania, powikłania i rekonwalescencja

Mastektomia, czyli usunięcie piersi (jednej lub dwóch), najczęściej związana jest z chorobą raka piersi. Jeśli zmiany zostały wykryte we wczesnym stadium, mastektomia może okazać się skuteczną metodą... czytaj więcej
Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego lub skutera PFRON 2023

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego lub skutera PFRON 2023

Do 27 500 zł dofinansowania od PFRON na elektryczny wózek inwalidzki oraz 8 250 zł na skuter lub przystawkę do wózka! Poznaj najważniejsze szczegóły programu ,,Aktywny Samorząd'' Państwowego Funduszu... czytaj więcej

Rodzaje cewników urologicznych, zastosowanie, refundacja i powikłania cewnikowania

Na rynku dostępne są różne rodzaje cewników urologicznych: cewnik Foleya, Nelatona czy cewnik zewnętrzny. Poznaj ich zastosowanie, możliwość refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia i występujące powikłania... czytaj więcej
E-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne - jak zmienić miejsce realizacji wniosku NFZ?

E-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne - jak zmienić miejsce realizacji wniosku NFZ?

Czy można zmienić miejsce realizacji refundacji (e-zlecenia) na zaopatrzenie w wyroby medyczne? Anulowanie takiego wniosku i poproszenie o wystawienie nowego to jedyne wyjście, jednak nie jest to... czytaj więcej
Wszystkie treści przedstawione na stronie medyczny.store mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny i nie zastępują porady lekarskiej ani żadnej innej. Przed zastosowaniemjakichkolwiek porad z treści zamieszczonej w serwisie, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Artykuł zawiera reklamę i autopromocję.
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.